اخبار سامسونگ

ویژگی های سامسونگ W2018

اخیرا یکی از افشاگران چینی با ارسال توییتی جدید، برخی از ویژگی های سامسونگ W2018 را لو داده است . این خصایص عبارتند از :

بیشتر