آیفون7 قاچاقی

طرح-رجیستری-در-آیفون

طرح رجیستری در آیفون

با اجرای طرح رجیستری گوشی های وارداتی، سرنوشت گوشی های آیفون که به صورت قاچاقی وارد ایران شدند چه می شود؟ آیا مخابرات آنتن دهی

بیشتر