پیدا کردن آهنگ خاص با یوتیوب

برای پیدا کردن آهنگ خاص با یوتیوب چند روش وجود دارد: جستجوی نام آهنگ: ساده ترین روش جستجوی نام آهنگ و خواننده آن در نوار جستجو یوتیوب است. اگر نام آهنگ را به طور کامل می دانید، به احتمال زیاد می توانید آن را به راحتی پیدا کنید. جستجوی با صدا: اگر نام آهنگ را نمی دانید، می توانید از طریق جستجوی صوتی یوتیوب آهنگ را پیدا کنید. 

جستجوی از طریق ویدیو: اگر آهنگ را در یک ویدیو یوتیوب شنیده اید، می توانید از طریق آن ویدیو آهنگ را پیدا کنید. استفاده از ابزارهای جستجوی آهنگ: ابزارهای آنلاین مختلفی مانند Midomi، Shazam و SoundHound وجود دارند که می توانید از آنها برای پیدا کردن آهنگ با صدا استفاده کنید.

فیلم آموزش پیدا کردن آهنگ خاص با یوتیوب

  • اگر نام آهنگ را به طور کامل نمی دانید، سعی کنید از کلمات کلیدی مختلف استفاده کنید.
  • از جستجوی صوتی یوتیوب استفاده کنید، حتی اگر فقط قسمتی از آهنگ را به خاطر دارید.