بازبینی محتوای پیام پاک شده واتساپ

روش‌های مختلفی برای بازبینی محتوای پیام پاک شده واتساپ وجود دارد: استفاده از تاریخچه اعلان‌ها، استفاده از برنامه‌های شخص ثالث، استفاده از نسخه پشتیبان واتساپ. با استفاده از روش‌های مختلفی می‌توان محتوای پیام‌های پاک شده واتساپ را بازبینی کرد. بهترین روش، استفاده از تاریخچه اعلان‌ها یا نسخه پشتیبان واتساپ است. استفاده از برنامه‌های شخص ثالث می‌تواند خطرناک باشد و اطلاعات شما را به خطر بیندازد.

فیلم آموزش بازبینی محتوای پیام پاک شده واتساپ

  • واتساپ به طور پیش‌فرض از چت‌های شما به صورت روزانه نسخه پشتیبان تهیه می‌کند.
  • می‌توانید در تنظیمات واتساپ، زمان‌بندی نسخه پشتیبان را تغییر دهید.
  • اگر از نسخه پشتیبان iCloud یا Google Drive برای ذخیره چت‌های خود استفاده می‌کنید، می‌توانید از آنها برای بازیابی پیام‌های حذف شده نیز استفاده کنید.