تعمیر آنتن دهی موبایل

آنتن ندادن گوشی

آنتن ندادن گوشی

آنتن ندادن گوشی  مشکلی است که گاهاً صرف‌نظر از مدل و نوع گوشی در این دستگاه اتفاق می افتد. این اتفاق به این معنی است
بیشتر
چرا گوشی آنتن ندارد

چرا گوشی آنتن ندارد

چرا گوشی آنتن ندارد ؟ این سوالی است که اغلب کاربران موبایل با آن مواجه میشوند. با وجود اینکه تلفنهای همراه به نسبت سالهای گذشته پیشرفت

بیشتر