تاریخچه تلفن همراه

تاریخچه-تلفن-همراه

تاریخچه تلفن همراه

گوشی موبایل یا تلفن همراه وسیله ای است که اصلی ترین کاربرد آن در یافت و ارسال تماس تلفنی از طریق ارتباطات رادیویی می باشد

بیشتر