API جدید اپل

API اپل

API اپل

API اپل  WWDC 2017 v رونمایی شد. در رویداد کمپانی اپل به تازگی از یک API جدید برای سرعت دادن به وظایف مرتبط با هوش

بیشتر